Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

0 2

Ağız kokusu, şişkinlik ve kansızlığa dikkat edin! Bunun sebebi helikobakteri olabilir…

Helicobacter pylori, dünyadaki en yaygın enfeksiyon nedenlerinden biridir ve ancak en az 10 yıl sonra hastalığa neden olmaya başlar. Akut ve kronik gastrit, ülserler, mide lenfoma, mide kanseri, ağız kokusu, gaz, şişkinlik, bulantı, yemeklerden sonra dolgunluk hissi, gaz ve demir eksikliği, ayrıca B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlığa neden olan Helicobacter pylori bilgisi Dahiliye Uzman Profesör Vedat Göral anlattı.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

Türkiye’de 30 yaş ve üstü Helicobacter pylori enfeksiyonu görülme sıklığı yaklaşık% 50 ile% 60 arasında olup, son yıllarda bu oranların en iyi tedavi ve hijyen düzenlemeleri gerilemeye başlamıştır. Sosyal salgınları etkileyen en önemli faktör sosyoekonomik farklılıklardır.

Yüksek yaşam standartları, yüksek eğitim ve daha iyi sağlık koşulları, düşük enfeksiyon insidansını garanti eder. Zayıf sosyo-ekonomik yapı, zayıf altyapı ve kanalizasyon ve yetersiz sanitasyon, toplumda yüksek bakteri oranlarına yol açmıştır. Kalabalık yaşam ve sağlıksız yaşam koşulları da bakterilerin yaygın nedenleridir.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

Helikobakteri nasıl, nereden ve ne şekilde bulaşıyor? 

Helicobacter pylori; kirli sebze ve meyveler, kirli yiyecekler ve içme suyu yenilerek yayılır. Enfeksiyon gününde hastalığa neden olmaz ancak en az 10 yıl sonrasına kadar hastalığa neden olmaya başlamaz. Bakteriler mide mukozasına yerleşir ve tedavi edilmezse uzun yıllar burada yaşarlar. Helicobacter pylori mideye yerleşse bile tüm hastalıklara neden olmaz.

Birçok kişi kronik helikobakter enfeksiyonu geçirse de herhangi bir belirti göstermez. Bakteri, kişilerde de farklı mide hastalığına sebep olur. Bazılarında ülser, bazılarında gastrit, nadiren de mide kanserine neden olabilir. Muhtemelen kişinin genetik yapısı ve bakterinin de genetik yapısı bunda rol oynar.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

Helikobakter pilori tedavi edilmezse neler olabilir? 

İnsanlarda bakteriler akut ve kronik gastrit, ülser hastalığı, mide lenfoması, atrofik gastrit, bağırsak metaplazisi ve mide kanserine neden olabilir. Yaklaşık 20 ila 30 yıl önce mide ve duodenal ülserler yaygındı, ancak uygun Helicobacter pylori tedavisi ile ülserler artık büyük ölçüde azaldı.

Bakteriler tedavi edilmezse ileride mide kanseri riski% 1’dir. Bu risk, sigara ve alkol kullananlar ile anne veya babasında mide kanseri olanlarda daha yüksektir.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

Helikobakteri işaretleri nelerdir? 

Bakteriler ayrıca B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak ağız kokusu, gaz, şişkinlik, mide bulantısı, yemek sonrası dolgunluk, gaz ve demir eksikliği ve anemiye neden olabilir. Anemi vakalarında Helicobacter pylori olup olmadığı araştırılmalıdır.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

Helikobakter nasıl belirlenir? 

Bakterileri teşhis etmek için endoskopi, üre nefes testi ve dışkı testi yapın. Mide rahatsızlığı olan hastaların tedavi edilmesi kesinlikle önerilir. Bakteri varsa ve rahatsızlık yoksa tedavi önerilmemektedir.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

Helikobakter hangi yollarla tedavi edilir? 

Günümüzde uygun antibiyotikler ve gastroprotektif ajanlarla birlikte kullanıldığında Helicobacter pylori yok edilecek ve tedavide büyük başarı elde edilecektir.

Ağız kokusunun yüzde 90’ını ağız içi problemlerden, yüzde 10’u ise sindirim ve solunum sisteminden kaynaklıdır. Sindirim sisteminde ağız kokusuna sebep olan en önemli neden Helicobacter Pyloridir. Sindirim sistemi problemleri olan kişilerde ağız kokusu daha çok çürük yumurta kokusunu andırmakta ve özellikle geğirmeyi takiben bu koku daha fazla hissedilmektedir.

Ağız kokusuna karın ağrısı, karında şişkinlik, kilo kaybı, bulantı gibi semptomlar eklenmiş ise bakterinin tanısı için midenin endoskopik incelemesi (gastroskopi) gereklidir. Eğer sadece ağız kokusu mevcut ise bu gibi durumlarda Helicobacter Pylori için noninvaziv testler (üre-nefes testi ve dışkıda helicobacter pylori antijeni) yapılarak bu bakterinin varlığı tespit edilebilmektedir.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

Helicobacter Pylori, ailesinde birinci derece akrabalarında mide kanseri olanlar için mide kanseri riskini artırmaktadır. Bu nedenle erken tanı için Gastroenteroloji muayenesi önerilmektedir.

Yüksek yaşam standardı, yüksek eğitim düzeyi ve daha iyi sağlık koşullarına sahip olma enfeksiyon görülme sıklığının düşük olmasını sağlar. Sosyo-ekonomik yapının kötü olması, alt yapı ve kanalizasyonun kötü olması, yeterince hijyene uyulmaması bakterinin toplumda yüksek oranda görülmesine neden olur. Kalabalık yaşam ve sağlıksız yaşam koşulları da bakterinin sık görülme sebebidir.

Helikobakteri; kirli sebze ve meyvelerin yenilmesi, gıdaların ve içme sularının temiz olmaması ile bulaşır. Bulaştığı gün hastalık yapmaz, en az 10 yıl sonra hastalık yapmaya başlar. Bakteri mide mukozasına yerleşir ve tedavi edilmezse uzun yıllar burada yaşar. Helikobakter mideye yerleşse bile herkeste hastalık yapmaz.

Ağız kokusu, Şişkinlik ve Kansızlığa Dikkat Edin!

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.