İdare Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

0 2

İdare hukuku ile ilgili temel bilgiler İdare hukuku, kamu yararından doğan ilişkileri düzenleyen anayasanın temel hukuk dallarından biridir. Devlet işlemleriyle ilgili gerçek ve tüzel kişiler arasındaki hukuka aykırı konuları düzenler. İdari konularda gerekli yasal işlemleri başlatmak için idare hukukunun kullanılmasına izin verir. Peki idare hukuku ile ilgili temel bilgiler nelerdir?

İdare Hukukunu İlgilendiren Konuları öğrenelim

İdare hukukunda, idari yönetim nedeniyle zarara uğrayan gerçek ve tüzel kişiler, idare hukuku kapsamında haklarını ararlar. İdari organizasyon, kamu sorumlulukları, idari sorumluluklar, idari işlemler, idari kontrol ve kamu hizmetleriyle ilgili konuları kapsar.

İdare Hukuku Tam yargı Davaları Hakkında bilgileri

İdari sorunlar nedeniyle zarara uğrayan kişi veya kurumlar tarafından açılan davalar arasında gayrimenkul ile ilgili kapsamlı adli davalar yer almaktadır.

 

İdare Hukuku İptal Davasını öğrenelim

Bazı taşınmaz malların devlet tarafından işgal edilmesi veya elden çıkarılması halinde dava açılır. Davanın özel mülkiyeti veya gayrimenkulüne cevaben karşı dava açıldı. Yüksek bir misilleme bedeli tespit edilirse, yasadışı bir işleme dava açılabilir. Yeniden inceleme yapılması veya yüksek fiyatın belirlenmesi talebi durumunda, bir itfa düzeltme bildirimi verilecektir.

İdare Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

Belediye Cezasında Açılan İptal Davası Nasıl Olur öğrenelim

 

“İdare Hukuku” nda, kişi ve belediye kanunlarının ihlal edilmesi veya belirli bir aralıkta ilan yapılması halinde dava açılır. Ceza bir ceza ise, Belediye Parti Komitesi tarafından belirlenen ceza hükümleri uygulanacaktır. Verilen ceza hukuka aykırı ise iptal davası açılır. Verilen bir ceza yasadışı ise, idare hukuku devreye girecektir. İdare hukuku, işlemleri düzenleme konusunda esnekliğe sahiptir. Mevcut veya düzenlenmiş konular hakkında ayrıntılı bilgilerin nasıl oluşturulduğu konusunda da farklılıklar vardır.

 

İdare Tarafından Düzenleyici İşlemlerine İlişkin İptal Davası nasıldır

İdare Hukukunda öngörülen fesih davaları, Milli Hukuk Komisyonu tarafından öngörülen düzenlemelerde yer almaktadır. Aynı zamanda yürürlükten kaldırılma davasında, idari daireye ait yasalaşan ve yürürlüğe giren yönetmelik ve bültenler hukuka aykırı hususlara ilişkin hükümler içermektedir. Kanuna aykırı işlemlere maruz kalan gerçek veya tüzel kişiler için iptal davaları kabul gören davalardan biridir. Bu tür iptal davaları kapsamlı davalardır. Yürürlükteki 24. maddeye göre dava açılmışsa, davanın hukuka tabi olduğu düşünülebilir.

İdare Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

İdare Memuruna İlişkin Disiplin Ceza İptali nasıldır

İdare hukukunun kapsamı çok geniştir. “İdare Hukuku” ndaki davalar sadece belediyeleri veya bunların kurumlarını değil, aynı zamanda memurlarla ilgili konuları da kapsamaktadır. İdare dairesinin memurlara yönelik disiplin cezalarının hukuka aykırı olması halinde yetkili idare mahkemesi dava açar. Uygun olmayan bir şekilde verilen disiplin cezası yasayı ihlal ederse, ölüm cezası kaldırılabilir. Davanın kaldırılması için mahkemede yükseltilmesi gereken savunmaları ortaya koyun. İdare mahkemesi sanık olarak hazır bulundu.

 

İdare Hukuku’nda İşlenen Diğer Konular Nelerdir öğrenelim

İdare hukukuyla ilgili birçok dava türü vardır. Kamu ihlalleri nedeniyle soruşturma altında olan bazı konular var. Kamusal koşulların karşılanması durumunda yasal koşulların yerine getirilmesi sürecinde ortaya çıkabilecek konuları içerir. Mahkemede tecavüze karşı savunma hukukun bir dalıdır ve İdare Hukuku bunu takip etmiş ve incelemiştir. Yetkili idare mahkemesi, idare hukukunu ihlal eden yasadışı eylemleri de çözdü.

 

İdarenin Görevleri ve Yardımcı Kaynakları Nelerdir öğrnelim

İdarenin faaliyetleri arasında kamu hizmetleri, ödüller ve destek, kolluk kuvvetleri ve yönetmelikler bulunmaktadır. Kamu hizmetleri alanında kanun, idari kurumlara sorumluluk verir. Bu görev, toplumun genel veya ortak ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan bir eylemdir. Yetkili makamın yardımcı kaynakları vardır. Bunlar;

 

  • Yardımcı kaynaklar
  • İçtihat
  • Doktrin
  • Şerhler
  • Monografiler

Bu yardımcı kaynaklara göre dava ele alınabilir ve çözülebilir. Aynı zamanda iyi kaynaklara sahiptir. Yazılı ve yazılı olmayan kaynaklar var. Yazılı bilgiler, uluslararası anlaşmalar, düzenlemeler, kurallar, düzenlemeler ve yazılı olmayan bilgiler sağlayabilir.

İdare Hukuku Hakkında Temel Bilgiler

İdari Yargı Hukuku’nda Yer Alan Mahkemeler nelerdir?

İdare hukukunda yer alan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, idare hukuku esaslarının belirlenmesi ve kaynağın açıklanması sonucu. Bu süreç idari yargı tarafından yürütülür. İdari yargı şubelerinin mahkemeleri konuya göre değişir.

 

Mahkemeler;

  • Danıştay
  • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
  • Bölge İdare Mahkemeleri
  • İdare Mahkemeleri

Mahkemeler tarafından ele alınan dava türleri, çok çeşitli farklı konuları kapsamaktadır. Anayasa, idare hukukunun en üstündedir. Ardından ilgili kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri ve kuralları gözden geçirin. Yargı emsali, idari uygulama ve uygulama kanunun kaynağıdır.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.