Manevi Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

0 1

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Manevi Tazminat Davası Hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların  karşılanması amacıyla talep edilen tazminatı ifade etmektedir

Manevi tazminatın amacı, kişilik hakkı  haksız bir şekilde saldırıya uğrayan tarafın, çektiği acıyı, üzüntüyü, uğradığı ruhsal sarsıntıyı telafi etmeye yarayacak bir tatmin yolu bulmaktır. Yani, duyulan elem ve ıstırabın kısmen ve imkân dahilinde tazminini amaçlamaktadır.

Manevi Tazminat Davası Hangi Durumlarda İstenebilir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 58. Maddesi manevi tazminata ilişkin temel hükümleri içermektedir. “Genel Merkez Yönetmeliği” nin 58. maddesine göre, “Özlük haklarına zarar veren kişi, uğradığı ruhsal zararı parasal olmayan tazminat ve belirli bir miktar para karşılığında talep edebilir. Tazminat ödemek yerine başka tazminat türlerini seçin veya ekleyin; özellikle saldırıyı kınama ve kararın yayımlanmasını emretme kararı verebilir. ”

Manevi Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Bu makale boyunca, manevi tazminat gerekliliği, belirli koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Dolayısıyla manevi tazminat şartlarına bakarsak;

 

 • Kişilik haklarına tecavüz edilmiş olmalı,
 • Uygun illiyet bağı bulunmalıdır.
 • Manevi zarara uğranılmalı,
 • Kusurlu olunmalı,
 • Tecavüz haksız olmalı,

 

Bu dört faktörün birleşiminden dolayı haklarını ihlal eden, saldırıya uğrayan, üzgün ve kederli hissedenler de manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. “Borçlar Kanunununda, diğer koşullar doğal koşullarla uyumlu olduğu sürece, manevi tazminat, diğer kanunlarda yer alan manevi tazminatlara da uygulanmaktadır.

Manevi Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Manevi Tazminat Davası Nedir? Saldırıya uğrayan kişi bir zihinsel tazminat davası açabilse de, yasa, ciddi kişisel yaralanma ve ölüm durumunda, mağdur veya ölen kişinin akrabasının da uygun bir tazminata mahkum edilebilmesini sağlar. -Maddi tazminat.

 

Manevi Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Manevi Tazminat hesaplanması

Kanun, manevi zarar miktarının tespitini hakimin takdirine bırakmaktadır. Ancak Yargıtay’ın yerleşik içtihadı göz önünde bulundurularak tazminat ödenmemesi miktarının tespitinde tarafların ekonomik ve sosyal koşulları ile olaydaki kusurun ciddiyetinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. uygun miktarda tazminat. -Para kaybı.

 

Hâkim, alacaklıyı tam olarak telafi edecek şekilde tazminat miktarını anlayamaz. Çünkü tazminatın amacı mağduru zengin etmek değil, zararı adil bir şekilde telafi etmektir.

 

Bu durumda hâkim, kişilik haklarının ihlali için belli bir miktar para emri verebilir, ancak sadece ihlali kınamak ve bu kararı çıkarmak için. Son olarak manevi tazminat sisteminin fazla mesai süresini inceleyiniz; kanun, zarar gören kişiye zararın tebliğ tarihinden itibaren 2 yıl, fiil tarihinden itibaren 10 yıl olarak sayıldığını öngörmektedir.

Manevi Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Hangi Durumlarda Manevi Tazminat Davası Talep Edilir

 

Makalenin başında manevi tazminatı açıkladık. Fiziksel saldırı mağdurları için tazminat talebini manevi tazminat olarak adlandırıyoruz. Hangi durumlarda dava açma hakkını açıklayalım.

 

 1. Evlilik birliğinin aldatma sonrası bozulması ve eşlerden birinin manevi dava açması
 2. Çalışırken uzuv kaybı (Bunun içine yaralanma, kırıklar, yaşamsal darbeler veya bedeni olarak kalıcı olan hasarlar da girer.)
 3. Aile bireylerine gelen saldırı sonrası ölüm durumunda geride kalanların(destekten yoksun kalanların) manevi tazminat hakları (Saldırı sonucu ölüm, trafik kazasına bağlı ölüm, iş kazası ölümleri vb.)
 4. Müdahale olduğunda kişiyi üzen diğer durumlar gibi manevi tazminat davası açılma konularını çoğaltabiliriz.
 5. Kişinin fiziksel görünümü ile ilgili saldırıya maruz kalması vb
 6. Haksız yere suçlanma, bir olayı yapmamasına rağmen bir anda suçlu konumunda gösterilmek (haberlere konu olmak, hakkında yazılı görsel basında haberlerin yer alması, bu olaydan ötürü psikolojisi bozulan kişi dava açabilir)
 7. Hastanede yanlış tedavi (Doktor hatası, karnında iğne unutulan hasta, yanlış tedavi sonrası kel olan kişi, dudak operasyonunda mağdur olmak, estetik ameliyatlarda ki sıkıntılar, ameliyat esnasında farklı bir yere operasyon yapmak sağ ayak yerine solu ameliyat etmek gibi )
 8. Telif hakları.
 9. Kişiye şişko, aşırı kilolu, çirkin, vb. üzecek tabirler kullanmak.
 10. Sözleşme ihlali.
 11. Haksız yere şikâyet.
 12. Etnik köken, dini inanç vb saldırılar

Manevi Tazminat Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Tazminat Davası Hesaplama Yöntemleri

Türkiye’nin mevcut hukuk sisteminde, yukarıda belirtilen net tazminatı hesaplamanın bir yöntemi bulunmamaktadır. Hakim eldeki verileri adil bir şekilde değerlendirdikten sonra manevi zararların hesaplanması ortaya çıktı. Manevi tazminatı hesaplarken hâkimlerin dikkat etmesi gereken ana noktalar aşağıdaki gibidir.

 

 • Somut olayın özelliği
 • Olay sonrası tazminat ödeyecek kişinin fakirleşmemesi tazminata alacak kişinin de zenginleşmemesi gibi kriterler dikkate alınarak hâkim bir karar verir. Tabi ki bu karar verilirken de bazı hesaplama kalemleri dikkate alınır.
 • Kişinin zararı veya maluliyet oranı
 • Kusur dağılımları
 • Olay tarihinde paranın alım gücü
 • Yaşanan olay sonrası çekilen açı gibi durumlar
 • Zarar görenin sosyal durumu
 • Zarar görenin ekonomik durumu

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.