Matematik Nedir? İcat mı yoksa Keşif mi?

0 2

Matematik Nedir? Hayatın her alanında; alışverişte kullanılan matematik ve hatta yemek tarifi yöntemleri birçok kişi tarafından keşif olarak tanımlanırken, birçok kişi bunu icat olarak tanımlamaktadır.

Matematiksel buluş bilim adamları arasında uzun yıllardır tartışma konusu oldu mu? Bulmak mı? Bugüne kadar, bu soruya net bir cevap bulunamadı ve hala tartışılması gerekiyor.

Bu konudaki bazı bilim adamları ve uzmanlar matematiğin insan düşünme yeteneğinin bir icadı olmasına rağmen karşıt izleyicilere göre bir dünya düzeni olarak kodlandığına ve bu kodların insanlar tarafından keşfedilip çözülmesinin matematiğin kendisini oluşturduğuna inanmaktadır. Bu nedenlerle bu konudaki görüşlerimizi şu şekilde ayrı ayrı sıralayabiliriz:

Aslında Matematik Nedir?

Bazı bilim adamları matematiği, evrenin yapısını oluşturan temel unsurlardan biri olarak görürler. Bu durumda matematik keşfedilebilir bir araç haline gelir. Bu görüş, tüm evrenin matematikten oluştuğu görüşünü kabul etmekte ve matematiğin anlaşılması ne kadar iyi olursa, evrenin kodunu çözmenin o kadar kolay olacağına inanmaktadır. Ayrıca bu görüşe göre insanlar matematiğin insanlardan bağımsız olduğu ve insanlardan önce ve sonra da devam edeceği görüşünü kabul ederler.

Karşıt Görüşler de Var!

Matematiğin geçmişten ve gelecekten bağımsız olarak var olacağını düşünenlere karşı çıkanlar matematiğin yapay bir icat olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle matematik, doğa kanunlarına karşılık gelen insan yapımı bir sistemdir. Bu nedenle ünlü Yunan filozof Platon matematiğin bir keşif olduğunu savunurken Galileo matematiğin Tanrı’nın dili olduğunu söyledi.

Matematiğin izleri günlük hayatın her hareketinde ve biçiminde bulunabilir. Öte yandan matematiksel ilkeler yaşamı yönlendirse de olayları matematik yoluyla anlamanın bir yoludur. Bir anlamda matematiğin tüm canlılar için yaşam anlamı vardır. Tüm olayların matematiksel analizi, yaşam döngüsü içinde sürekli ve vazgeçilmez bir eylemdir.

Matematik Nedir? İcat mı yoksa Keşif mi?

Matematik İcat Mıdır Keşif Mi?

Arkeolojik keşiflere göre matematiğin ilk olarak eski insanlar tarafından 40.000 yıl önce kemiklerin oyulmasıyla kullanılması anlaşılabilir bir durumdur. Matematiksel sayma ve ölçüm sistemini insanlık tarihine getiren Britanya Kolombiyası’ydı. Mezopotamyalılar tarafından MÖ 4. binyılda önerildi. Bu nedenle insanlar yıl, gün, ay, arazi alanı, yiyecekleri ölçmeye ve belirlemeye başladılar ve matematiksel olarak kayıtlarını tuttular.

İnsanlık tarihinin ilerleyen dönemlerinde gökyüzü, deniz ve kara üzerine yapılan araştırmalar ve yön bulma araçlarının geliştirilmesi matematikte çeşitli yöntemlerin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir.

Matematik Nedir? İcat mı yoksa Keşif mi?

  1. yüzyılda Isaac Newton (Isaac Newton), uzaydaki ve Dünya’daki nesnelerin yörüngelerini hesaplamanın bir yolunu keşfetti. Ünlü bilim adamı Rene Descartes matematiğe büyük katkılarda bulunmuştur. Descartes, koordinat sistemlerinin ve geometrik şekillerin cebirsel temsillerini sağlayarak matematik alanında büyük keşifler yaptı. Benzer şekilde matematik alanında Euclid, Einstein ve David Hilbert gibi bilim adamları da büyük başarılar elde ettiler.

Sonuç olarak, çoğu bilim insanı matematiğin hem icatlar hem de keşifler de dahil olmak üzere çok geniş bir bilim alanı olduğu tahminini kabul etti. İnsanlık tarihinde icat edilen sayılar, şekiller, çizgiler, semboller ve kümeler gibi matematiksel kavramlardan kaynaklanan karmaşık bağlantıların matematiksel çözümleri, matematiğin hem bir buluş hem de bir keşif olduğunu kanıtlamaktadır.

Matematik Nedir? İcat mı yoksa Keşif mi?
[ File # csp12328464, License # 3094372 ]
Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)
(c) Can Stock Photo Inc. / alphaspirit
Matematiğin nerede ve ne zaman ortaya çıktığı hakkında çok net bilgiler üzerinden konuşmaya çalışalım. Zira kesin olmayan kaynaklara baktığımızda çok yanlış bilgilerle karşılaşmamak elde değil. Matematiğin ortaya çıkışı ile ilgili temel olarak iki yaklaşımdan söz edilir. Bunlardan birincisinin matematiğin bir düşünce ürünü olarak insanın bir eseri olduğu diğeri ise matematiğin insanlardan, düşünenden bağımsız olarak evrende zaten var olduğudur. Biraz derin düşündüğünüz zaman sizlerde bu iki düşüncenin doğru olduğunu ya da yanlış olduğunu sorgulamaktan çekineceksiniz.

Yapılan arkeolojik çalışmalarda matematiğin Mısırlılar tarafından M.Ö. 3000’li yıllarda kullanıldığı bilinmektedir. O dönemlerde mısır hükümeti toprağı olan kişilerden vergi alıyordu ve Nil nehrinin taşması ile bu taşan suların altında kalan alanlar tekrar hesaplanması gerekiyordu. İşte bu sorunun çözülmesi için matematik, matematiğin de bir alt dalı olan geometri bilinmesi gerekiyordu. Bu biraz mantıklı olan kısım. Hatta birçok matematikçi için matematiğin doğuşu bu şekilde ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

Matematik Nedir? İcat mı yoksa Keşif mi?

Bir diğer görüş ise ne kadar garip gelse de kaynaklarda geçtiği bildirilmektedir, Mısırın burjuva sınıfı rahipleri canlarının sıkıntı üzerinde bazı oyunlar üretmektedir. Bu oyunların temel yapısı aritmetik üzerineydi. Bu oyunlar yavaş yavaş geliştirilerek matematiğin en basit ve sade temellerini oluşturmuştur. Ne kadar hayali bir durum gibi gelse de bu da iki çıkış hikayesinden biridir.

Matematiğin bir amaç mı ya da araç mı olarak kullanıldığı yönündeki tartışmalara hiç değinmeden matematik felsefesinin en önemli sorusundan biri olan “Matematik keşif mi yoksa bir icat mı?” sorusunun cevabını aramaya koyulalım. Matematik kimi önemli matematikçiye göre doğruluğuna karar veremediğimiz bilgiler içerdiğinden matematik insan düşüncesinin bir ürünü olamaz şeklinde düşünce vardır. Bu şekilde düşünen matematikçiler ve felsefeciler matematiğin ortaya koyduğu bilgiler kuşku duyulmayacak düzeyde doğru bilgiler içerdiğinden insanın böyle bir düşünceyi ortaya koyamayacağını savunmuşlardır. Evet haklılar…

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.